Bàn chữ nhật nhôm đúc dài 1m8 kiểu mới

27,600,000

Bàn giá 10.560.000 VNĐ_x000D_
Ghế giá 1.705.000 VNĐ