Bàn chữ nhật nhôm đúc dài 1m8 kiểu mới

23,000,000

Bàn giá 7.500.000 VNĐ
Ghế giá 1.550.000 VNĐ
1 bàn 10 ghế giá 23.000.000 VNĐ